Изберете страница

20″ NUMERO DOS 21″TT за ръст от 180см

Цена: 15,00лв. - 35,00лв.За ден

Колелото трябва да бъде върнато най-късно до 20:00 в деня на вземане.
Депозит: 50лв.
Цени за ден: The Beater – BMX Rentals
35,00лв./ ден
Цени на час
1 - 1 час: 15,00лв. Фиксирана
2 - 4 час: 25,00лв. Фиксирана
5 - 10 час: 35,00лв. Фиксирана
Време и час за взимане
Дата и час на връщане

Име

Фамилия

Email

Телефон

Съобщение

Плати сега с iute
Категория:

Описание

За въпроси и резервация:

0879 69 07 39 orders@bigup.bg

Части:

Рамка:WTP BATTLESHIP 21”
Вилка: Eclat Coda 26mm
Кормило: Fiend Team 9.75
Дръжки: Stranger
Лапа: Eclat Onyx
Курбели: Odyssey 175mm
Гуми: Primo V Monster
Предна капла: Able
Задна капла: Able cassette
Педали: Eclat Centric
Седалка: Eclat Combo

Условия за наем

Наемателят предоставя на Наемодателя депозит в размер на 50 лв., който му се възстановява от Наемодателя при връщането на колелото.

Депозитът гарантира, че велосипедът ще бъде върнат на Наемодателя в състоянието, в което го е предал на Наемателя. В случай че велосипедът е увреден, Наемодателят има право да задържи депозита.

аемателят няма право да преотдава под наем колелото, предмет на настоящия договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Наемодателят е длъжен да предостави и да предаде на Наемателя технически изправно колело като опише състоянието му преди да го предаде на Наемателя.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

Наемателят е длъжен да заплати наемната цена и депозита при наемане на колелото, както и да прегледа велосипеда преди да го използва. Отговорността за начина на ползване на колелото и спазването на правилата за движение по ЗДвП е изцяло на Наемателя, както и за причинените от него вреди на себе си или на трети лица при и по повод управлението колелото, предмет на настоящия договор.

В случай на погиване на колелото в резултат от удар, кражба или отнемане от владението на  Наемателя, последният заплаща на Наемодателя стойността на велосипеда.

В този случай Намедотелят не възстановява размера на депозита, предоставен по реда на чл.3 по-горе, а същият се прихваща от цената, посочена в предходното изречение.

Наемателят отговаря и за виновно причинените от него повреди по велосипеда, предмет на настоящия договор.  Наемателят не отговаря за обикновеното овехтяване на велосипеда.