26″ URBAN CRUISER | for height – 155см – 185см

Price: 7,50 - 18,00Per Day

THE ZEKE IS A GREAT ALL AROUND BIKE THAT CAN PULL THAT MILE LONG WHEELIE OR THREE OUT OF THE BOWL, AND DID WE MENTION IT LOOKS COOL? 100% CHROMOLY, 100% SEALED BEARINGS (-PEDALS) & MOB CRANKS ROUND OUT THIS ICONIC BIKE.

The bike must be returned by 20: 00 on the day of the pick-up. Deposit: 25EU.
Day based pricing : The Beater – BMX Bike Rentals in Sofia Bulgaria
35,00 / days
Hourly based pricing
1 - 1 Hours : 7,50 Fixed
2 - 4 Hours : 13,00 Fixed
5 - 10 Hours : 18,00 Fixed
Pickup Date & Time
Drop-off Date & Time

Name

Last Name

Email

Phone

Message

Плати сега с iute

Description

Questions and booking:

0879 69 07 39 orders@bigup.bg

Parts

Frame: 100% ChroMoly Frame w/ S-Bend Chainstays for Bigger Tires
Fork: 100% Chromoly Fork w/ Tapered Legs & One-Piece Steerer w/ Compressor Topcap
Bars: Zeke 2-Piece ChroMoly, 6.75″
Grips: Stolen Team Flanged, 165mm
Barends: Stolen Vortex
Stem: Fiction Spartan, 52mm
Headset: Fiction Savage Sealed Integrated w/ 15mm Alloy Bearing Cover
Brake Lever: APSE Alloy w/ Hinged Clamp
Brakes: APSE U25 Alloy U-Brake
Cranks: Stolen MOB V.3 Tubular 4130 Chromoly Arms, 8 Spline Chromoly Spindle, 175mm
Sprocket: Stolen 6061AL, 25T
Bottom Bracket: Fiction Savage MID 19mm
Pedals: Stolen Thermalite w/ ChroMoly Spindles
Chain: Z-410, Black
Front Hub: Stolen Rampage Sealed 3/8″ Axle
Rear Hub: Stolen Rampage Sealed Cassette 14mm Axle
Driver: 11T Sealed, One-Piece Chromoly
Front Rim: 26″ Stolen Rampage 36H (double-wall)
Rear Rim: 26″ Stolen Rampage 36H (double-wall)
Seat: Stolen Waxed Canvas XL Pivotal Seat
Seat Post: Alloy 300mm Pivotal post
Seat Clamp: Integrated
Front Tire: 26″ Fiction Atlas 2.30″
Rear Tire: 26″ Fiction Atlas 2.30″
Weight: Approx 28.25lbs

Условия за наем

Наемателят предоставя на Наемодателя депозит в размер на 50 лв., който му се възстановява от Наемодателя при връщането на колелото.

Депозитът гарантира, че велосипедът ще бъде върнат на Наемодателя в състоянието, в което го е предал на Наемателя. В случай че велосипедът е увреден, Наемодателят има право да задържи депозита.

аемателят няма право да преотдава под наем колелото, предмет на настоящия договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Наемодателят е длъжен да предостави и да предаде на Наемателя технически изправно колело като опише състоянието му преди да го предаде на Наемателя.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

Наемателят е длъжен да заплати наемната цена и депозита при наемане на колелото, както и да прегледа велосипеда преди да го използва. Отговорността за начина на ползване на колелото и спазването на правилата за движение по ЗДвП е изцяло на Наемателя, както и за причинените от него вреди на себе си или на трети лица при и по повод управлението колелото, предмет на настоящия договор.

В случай на погиване на колелото в резултат от удар, кражба или отнемане от владението на  Наемателя, последният заплаща на Наемодателя стойността на велосипеда.

В този случай Намедотелят не възстановява размера на депозита, предоставен по реда на чл.3 по-горе, а същият се прихваща от цената, посочена в предходното изречение.

Наемателят отговаря и за виновно причинените от него повреди по велосипеда, предмет на настоящия договор.  Наемателят не отговаря за обикновеното овехтяване на велосипеда.